Välkommen till LUS!


Startsida
Produkter
Information

 LUSnet login
 Användare:
 Lösenord:
 
Glömt lösenordet?
Klicka här

LUS står för LäsUtvecklingsSchema - Det är ett hjälpmedel för att underlätta en gemensam bedömning av elevers läsutveckling. Vill du veta mer om LUS, klicka här.

Nyheter
2009-12-28 -- Serverunderhåll
LUSnet ligger nere för service idag den 28/12-2009
2009-05-25 -- Säkrare LUSnet
Nu har LUSnet fått ett säkert protokoll. All information överförs nu krypterat mellan din dator och LUSnets server. Det är samma höga säkerhet som alla banker har.
2008-12-15 -- Datainspektionen har granskat skolor
Datainspektionen har granskat hur skolor hanterar personuppgifter. Det har visat sig att det finns stora brister. Därför rekommenderar vi nu att alla skolor ger lärare –
lärar logg-in till LUSnet.

Rektorer, specialpedagoger och administrativ personal, som behöver arbeta skolövergripande, rekommenderar vi att de behåller rektors logg-in.

Det är lätt att byta logg-in rutin. Kontakta din LUSnet administratör på skolan.

Är något oklart kontakta gärna support@avec.se.
Vill du veta mer klicka här.
2007-02-20 -- LUSnet är uppdaterat
Alla elever i årskurs 9 har nu LUS punkt 18b som kravnivå.
2007-02-16 -- Stenhagskolan i Uppsala väljer LUS
Stenhagsskolan väljer att arbeta med LUS. Skolan har köpt filmer, CD-ROM skivor och databasen LUSnet för att följa upp elevernas läsutveckling.
2006-06-01 -- Stadsdelar i Malmö väljer LUSnet
Oxies, Centrums och Södra Innerstadens Stadsdelsförvaltningar väljer LUSnet.
2005-04-19 -- Ny kommun
Huddinge kommun har bestämt sig för att följa upp elevers läsutveckling med LUS i hela kommunen. Kommunen har köpt LUSnet med LUS CD-ROM, Övningsfilmen för LUS och informationsfilmen "Det är bra, det är väldigt bra".
2004-11-15 -- Komplement till Nya LUSboken
Sedan Nya LUSboken kom för tre år sedan har läsutvecklingsschemat använts i många skolor. Det är först när LUS kommer i bruk som frågorna hopar sig. "Vad menas med den punkten?", "Är det här läsning i punkt 12 eller 15?", osv.
Syftet med komplementet är att bidra till en bättre bedömaröverensstämmelse. Vill du veta mer klicka här.
2004-09-10 -- LUS i Norge
Intresset för LUS i Norge växer. Nya LUSboken har översatts till norska.
2004-04-15 -- Ännu en kommunlicens
Nu har även Salems kommun köpt en LUS-licens.
2004-02-16 -- Ny kommunlicens
Kalix kommun har köpt en kommunlicens av LUSnet inklusive CD-ROM.
2003-10-20 -- Kommunlicens till Åmål
Åmåls kommun inför LUS för alla skolor i kommunen. Åmål har även köpt en kommunlicens för LUSnet med LUS CD-ROM.
2003-05-06 -- Nya LUSboken översätts till danska
Intresset för LUS växer ut över gränserna. LUS - LäsUtvecklingsSchemat är inte begränsat till ett språk. Metoden att följa upp barns läsutveckling kan anpassas till främmande språk. Många skolor i Norge arbetar med LUS. Skolor i Finland har kontaktat oss och i Danmark kommer Förlaget Alinea att ge ut Nya LUSboken.
2002-10-25 -- En ny LUS-film!
På "Övningsfilm för LUS" läser barn olika texter. Läraren kan stoppa videon och diskutera barnets läskvalitet. Varje barn kommentaras och LUS bestäms av Bo Sundblad. Vill du beställa klicka här.
2002-10-22 -- Kommunlicens
Enköpings kommun har köpt en kommunlicens av LUS CD-ROM.
2002-10-15 -- LUS-monter på Skolforum
Vi kommer att ställa ut i Bonnier Utbildnings monter C05:41 på Skolforum. Där kommer vi att visa LUS CD-ROM och LUSnet.
2002-08-13 -- Nu kan vi erbjuda utbildning i LUSnet och LUS CD-ROM
Vi har en utbildning som är en grundläggande information om hur lärare, rektorer och skolpersonal kan arbeta med LUSnet och LUS CD-ROM och vi har en ”komma igång” utbildning. Se vidare under produkter.
2002-04-10 -- Nu finns både LUS-CD ROM och LUSnet
Ett verktyg för rektorer, lärare och skolpolitiker. LUS CD-ROM skivan är ett stöd för lärarna när de LUSar eleverna. På LUSnet sparas och presenteras elevernas resultat från LUSningen. Både LUS CD-ROMen och LUSnet hjälper och spar mycket tid för skolans personal.
2002-02-20 -- Ny LUS-tjänst tillgänglig för Sveriges skolor
Nu finns LUSnet, en ny tjänst för lärare och rektorer, som underlättar hanteringen av LUS. Gå till produktsektionen för att läsa mer och skicka en intresseanmälan!
2001-12-05 -- www.lus.nu öppnar dörrarna
På denna webbplats presenteras information, produkter och tjänster som är relaterade till LUS. Titta in på de olika flikarna för mer detaljer!