Filmen om LUS


Startsida
Produkter
Information

 LUSnet login
 Användare:
 Lösenord:
 
Glömt lösenordet?
Klicka här

I första delen av filmen berättar elever, lärare, en rektor, föräldrar och Bo Sundblad om LUS. De berättar om bakgrunden till LUS, hur lärare använder LUS i det vardagliga arbetet. Eleverna berättar vad de tycker om att bli LUSade. En rektor talar om hur hennes arbete har förändrats i och med LUS och hur hon kan följa läsutvecklingen hos samtliga elever i skolan. Föräldrar berättar om hur man med hjälp av LUS fått ett verktyg som man har gemensamt med lärarna.

I den andra delen av filmen redovisas LUS punkterna 1-18 i filmsekvenser. Här får lärare ett stöd och ett hjälpmedel när de ska bedöma elevers läsutveckling.

Vill du beställa filmen så klicka här.